» » Особливості досудової захисту прав пацієнтів, які отримують медичну допомогу в системі медичного страхування


Особливості досудової захисту прав пацієнтів, які отримують медичну допомогу в системі медичного страхування

Особливості досудової захисту прав пацієнтів, які отримують медичну допомогу в системі медичного страхування
При зверненні застрахованого з приводу неякісного надання медичної допомоги страховик зобов'язаний зареєструвати усне або письмове звернення, організувати і провести експертизу якості медичної допомоги даного випадку, направити заява застрахованої разом з необхідними документами до закладу охорони здоров'я.

У заяві пацієнтом (його представником) повинні бути вказані час, місце, обставини заподіяння матеріальної шкоди (збитків), особа, винна в заподіянні шкоди, заявляється розмір збитку. При наявності підтверджуючих документів вони повинні бути додані до заяви.

Заява потерпілого або його представника повинна бути розглянута керівником закладу охорони здоров'я не пізніше 10 днів з дня його надходження.З метою більш об'єктивного розгляду заяви обидві сторони вправі запросити і використовувати висновки експертів. При досягненні обопільної згоди між керівником закладу охорони здоров'я та представником застрахованого пацієнта виноситься рішення про виплату потерпілому суми відшкодування матеріальної шкоди.

Рішення про виплату збитку оформляється наказом керівника закладу охорони здоров'я. Наказ має бути мотивованим, у ньому зазначаються: дата нанесення збитку: громадянин, якому встановлюється відшкодування шкоди, розміри відшкодування та строки виплати. Копія наказу про відшкодування матеріального збитку вручається застрахованій пацієнтові.

Матеріальна шкода відшкодовується у вигляді грошової виплати.

Заклад охорони здоров'я виробляє відшкодування шкоди у вигляді виплати грошової суми на відкритий пацієнтом рахунок у банку.

При отсугствіі згоди між сторонами пацієнтові вручається мотивовану відмову. При отриманні мотивованої відмови страховик (представник застрахованого) має право звернутися до суду.


Найцікавіші новини


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!