» » Сторінка 5


Невроз нав'язливих станів

Невроз нав'язливих станів характеризується порушеннями в області емоцій і волі - нерішучістю, недовірливістю, боязкістю, різного роду сумнівами, страхами і побоюваннями. Найчастіше зустрічається нав'язливий страх захворювання серця (кардіофобія),... – читайте далі.

Невроз страху

Як вже описувалося вище, нав'язливі страхи, або фобії, різноманітні і зустрічаються найчастіше. Поведінка хворих приймає відповідний характер. Симптоми. Хворий зі страхом деяких предметів просить родичів прибрати їх подалі від нього, а хворий, який... – читайте далі.

Іпохондричний невроз

Під іпохондрією розуміється хвороблива зосередженість уваги на своє здоров'я, схильність приписувати собі захворювання з незначного приводу. При цьому легко виникають больові або тяжкі відчуття в тих чи інших частинах тіла (сепістопатіі). Побоювання... – читайте далі.

Навіювання

Навіювання (suggestio) - подача інформації, яка сприймається без критичної оцінки, і що впливає на перебіг нервово-психічних процесів. Шляхом навіювання можуть викликатися відчуття, уявлення, емоційні стани і вольові спонукання, а також надаватися... – читайте далі.

Депресивний невроз

Невротична депресія, або депресивний невроз, найчастіше виникає в осіб, не впевнених у собі, нерішучих, несамостійних, які важко пристосовуються до нових життєвих умов. До захворювання також схильні особи стримані й цілеспрямовані, категоричні у... – читайте далі.

Самонавіювання

Самонавіювання - один з методів лікування неврозів. Самонавіювання виникає завдяки слідової збудженню - роздратуванням, виробленим за допомогою внутрішніх зв'язків, асоціацій. При самонавіюванні діє інформація, раніше надійшла і далі відтворена... – читайте далі.

Клінічні форми та основні клінічні прояви паралічів і парезів

Отже, паралічі і парези - це послаблення або повне випадання рухової функції внаслідок ураження нервової системи. Вони повинні відокремлюватися від інших рухових розладів, при яких ураження центральної і периферичної нервової системи відсутні. Так,... – читайте далі.

Центральний параліч

Центральний параліч (парез) характеризується трьома ознаками: • підвищення м'язового тонусу - гіпертонус або спастичність мускулатури; • підвищення рефлексів - гиперрефлексия; • поява патологічних рефлексів і супутніх рухів. Всі ці прояви є... – читайте далі.

Периферичний параліч

При периферичному паралічі спостерігається зовсім інша картина. Для нього також характерні три ознаки, але абсолютно протилежних: • зниження м'язового тонусу, аж до повної його втрати - атонія або гіпотонія; • втрата або зниження рефлексів -... – читайте далі.

Лікування паралічів і парезів традиційними і нетрадиційними методами

Перш ніж розглядати лікування паралічів, необхідно підкреслити, що і парези і паралічі не є самостійними захворюваннями, це відображення інших хвороб і патологічних процесів. Тому лікування повинно бути перш за все причинним, т. Е. Спрямованим проти... – читайте далі.

Клінічна характеристика психофізіологічних розладів

Психосоматичними зазвичай вважають розлади функцій органів і систем, в походженні і перебігу яких провідна роль належить впливу психотравмуючих чинників (стрес, різного роду конфлікти, кризові стани і т. Д.). Надалі ми побачимо, наскільки... – читайте далі.

Неврози

Неврози - це нервово-психічні захворювання, що характеризуються помірним ступенем нервово-психічного розладу. При цих захворюваннях на перший план виступають не тільки психічна дискоординация, неврівноваженість, але і порушення сну, неспання,... – читайте далі.

Лікування психосоматичних розладів

Допомога при психосоматичних розладах включає широке коло профілактичних і лікувальних заходів, що вимагають комплексного підходу. Проблема профілактики психосоматозів в найзагальнішому вигляді зводиться до підвищення «резистентності» населення до... – читайте далі.

Порушення мозкового кровообігу

За сучасною класифікацією серед різних форм нейросудинний захворювань розрізняють початкові прояви недостатності кровопостачання мозку, минущі порушення мозкового кровообігу, інсульти (крововилив в мозок і інфаркт мозку) і хронічну мозкову судинну... – читайте далі.

Деменція

При прогредиентном судинному процесі початкова стадія психічних змін поступово переходить у стійке збіднення всієї психічної діяльності - деменцію. Однак судинна деменція нерідко розвивається і гостро після порушення мозкового кровообігу... – читайте далі.

Гострі судинні психози

Ендоморфний психози Ендоформние психози спостерігаються при судинних захворюваннях мозку і поділяються наступним чином. Хронічні галюцинози, частіше вербальні, рідше зорові, тактильні або змішані. Вербальні галюцинози загрозливого і засуджує змісту... – читайте далі.


Наверх