» » Сторінка 5


Оцінка якості онкологічної служби

Для підвищення якості онкологічної допомоги в цілому, визначення пріоритетних напрямів розвитку служби необхідне вироблення найбільш достовірних і об'єктивних критеріїв оцінки. На основі початих «пілотних» досліджень про можливості ракових регістрів... – читайте далі.

Скринінг раку молочної залози

Серед різноманітних захворювань молочної залози у жінок РМЗ представляє найважливішу проблему через високу захворюваності та смертності від нього. Щорічно у світі виявляють близько 1 млн. Випадків раку молочної залози. Прогнозується зростання числа... – читайте далі.

Ультразвуковий скринінг раку молочної залози

Введення Цінність будь-якого методу скринінгу раку молочної залози (РМЗ) визначається можливістю виявлення прогностично сприятливих безсимптомних преинвазивного і ранніх інвазивних форм захворювання, що в більшості випадків відповідає обумовленому... – читайте далі.

Метастази злоякісних пухлин у органи грудної порожнини.

Проблема діагностики та лікування хворих з метастазами без виявленого первинного вогнища, на частку яких припадає 3-7% хворих з уперше зареєстрованим діагнозом злоякісного новоутворення, є досить актуальною на сьогоднішній день. Незважаючи на те, що... – читайте далі.

Комплексна діагностика метастазів раку молочної залози в легені

Широке впровадження комплексних методів лікування онкологічних захворювань сприяє поліпшенню показників виживаності при різних локалізаціях злоякісних новоутворень. Одним з факторів, різко погіршують прогноз після проведеного лікування, служить... – читайте далі.

Стан гормонального статусу хворих на рак молочної залози при генералізації захворювання

Проблема раку молочної залози актуальна для сучасної онкології, що пов'язано з вираженим зростанням захворюваності жінок цією патологією і пошуком нових шляхів лікування, зокрема, широким впровадженням економних оперативних втручань, нових... – читайте далі.

Клініко-променева діагностика пухлин надниркових залоз

Клінічні прояви пухлин наднирників часто симулюють ураження інших внутрішніх органів і систем, тому діагностичний комплекс дослідження патології наднирників повинен включати: - Клінічний огляд - для виявлення ознак, характерних для різних... – читайте далі.

Нові технології в лікуванні хворих на рак молочної залози

Незважаючи на значні успіхи в лікуванні онкологічних хворих, залишається багато невирішених питань, зокрема що стосуються реабілітації та покращену якості життя. Сучасні методи лікування злоякісних новоутворень - хіругіческіе, променеві і... – читайте далі.

Сучасна променева діагностика пухлин головного мозку та його оболонок

Ангіографічна семіотика пухлин головного мозку та його оболонок Променева семіотика пухлин головного мозку та його оболонок представлена на основі даних рентгенографії і інвазивної рентгеноконтрастной ангіографії судин головного мозку 48 хворим... – читайте далі.

Канглайт - традиції китайської медицини в сучасній онкології

У сучасних умовах хіміотерапевтичні принципи лікування ракових хворих поступаються свої позиції методам молекулярної терапії, які мають розвиток після ідентифікації мішеней, відповідальних за ракову трансформацію. Препарати, які пов'язують ці мішені... – читайте далі.

Проблеми діагностики та лікування местнораспространенного раку шийки матки

Рак шийки матки (РШМ) - це друга за частотою з причин смерті від злоякісних новоутворень серед жінок у світі, поступається лише раку молочної залози. За даними Міжнародного агентства з вивчення раку, в 2002 році в світі зареєстровано 493000 нових... – читайте далі.

Нові технології тривимірного ультразвуку клінічні аспекти

Сучасні ультразвукові технології неможливо уявити без тривимірної реконструкції зображень. Перші спроби побудови тривимірного зображення (3D) відносяться до 70-х років минулого сторіччя, проте низький дозвіл ультразвукових приладів, слабка... – читайте далі.

Авастин і кселода: нові стандарти терапії 1 -й лінії метастатичного колоректального раку

Режим XELOX надає нові терапевтичні можливості-додавання Авастина до хіміотерапії на основі Кселоди і оксаліплатину демонструє більш високі показники виживаності без прогресування захворювання. Результати міжнародного клінічного дослідження III... – читайте далі.

Вакцина Имурон

Рак сечового міхура (РМП) є поширеним захворюванням, що становить, за даними ВООЗ, близько 3% від усіх злоякісних новоутворень і 70% пухлин сечового тракту. Серед онкоурологіческіх захворювань РМП займає друге місце після раку передміхурової залози.... – читайте далі.

Нутритивні проблеми онкології

Численними дослідженнями встановлено, що порушення харчування можуть призводити до різних структурно-функціональних змін в організмі і, як наслідок цього, до порушень метаболізму, гомеостазу та його адаптаційних резервів. Є прямий кореляційний... – читайте далі.

Кісткові метастази

Кісткові метастази - часте ускладнення ряду пухлинних захворювань, в першу чергу раку молочної залози, передміхурової залози, легень, нирки, щитовидної залози. Інші новоутворення, такі, як пухлини шлунково-кишкового тракту, яєчників, лімфоми, рідше,... – читайте далі.


Наверх