» » Сторінка 2


Особливості гомеопатичного лікування хворого

Особливості гомеопатичної роботи настають у момент вибору гомеопатичних ліків, і тоді лікаря-гомеопата треба виконати додаткову роботу з виявлення індивідуальних проявів хвороби пацієнта. Особливість опитування Особливість опитування полягає в тому,... – читайте далі.

Механізми лікарських гомеопатичних загострень

З точки зору наукової патофізіології зрозуміти гомеопатичні лікарські загострення неможливо. У науковій патофізіології не описані закономірності розвитку патологічного процесу ні в напрямку зсередини-назовні і навпаки, ні в напрямку зверху-вниз і... – читайте далі.

Наукові основи гомеопатії

Наукове обгрунтування гомеопатії вважається найслабшим її місцем. Дійсно, багато сторін взаємодії гомеопатичних ліків з мішенями організму залишаються незрозумілими. Однак, така ж проблема існує і в науковій фармакології - дія ліків загальної... – читайте далі.

Значення гомеопатичних лікарських загострень

Діагностичне значення загострення полягає в тому, що воно підтверджує правильність вибору гомеопатичних ліків. Прогностичне значення загострення полягає в тому, що воно вказує на можливість поліпшення стану хворого, яким би серйозним не був діагноз,... – читайте далі.

Види гомеопатичних лікарських загострень

Загальноприйнятою класифікації гомеопатичних лікарських загострень немає. На підставі патофизиологического аналізу цього гомеопатичного феномена можна запропонувати таку класифікацію гомеопатичних лікарських загострень. 1. Відсутність видимого... – читайте далі.

Перспективи наукового вивчення гомеопатії

Гомеопатичні феномени - гарний об'єкт для наукової роботи. Фізики останнім часом захопилися вивченням водних розчинів гомеопатичних ліків і багаторазово показували, що фізичні властивості (провідність, спосіб кристалізації та ін.) Такої води... – читайте далі.

Клінічні випробування гомеопатії

З урахуванням того, що експериментальна наукова робота на тварин в області гомеопатії пов'язана з великими труднощами, переваги отримує клінічна патофізіологія. Труднощі чекають дослідників і тут. Вивчення фармакодинаміки окремих гомеопатичних... – читайте далі.

Теорії гомеопатії

Творець гомеопатії Ганеман дав своє розуміння механізмів гомеопатії. Він належав до числа мислителів, які вірять в існування тонкої субстанції, названої ним «життєвою силою». Ганеман вважав, що всі лікарські речовини містять цей вид сили, але в тому... – читайте далі.

Перспективи нової наукової медичної парадигми

Провідна наукова медична парадигма, яка панує в даний час, сформована на основі ідей молекулярної біології. Закономірності гомеопатії не вкладаються в її рамки. Аж до теперішнього часу хвороби людини розглядаються лише з цих позицій. При цьому не... – читайте далі.

Наукове обгрунтування принципів гомеопатії

Наукове обгрунтування будь-якого явища має свої правила і вимоги. Це відноситься і до гомеопатії. На відміну від практичної охорони здоров'я, яке може цікавитися випадками, медична наука вивчає тільки закономірності. У міру наукового обгрунтування... – читайте далі.

Методи вивчення гомеопатичних ліків

Метод вивчення гомеопатичних ліків незвичайний, який називається випробуванням (прувінгом), так як проводиться на людях. Випробування полягають в тому, що добровольці з часу Ганемана і за його прикладом приймають лікарська речовина в невеликій... – читайте далі.

Загальна гомеопатична фармакологія. Гомеопатична фармація та фармакопея.

У повній відповідності з науковою медициною, гомеопатична фармація - це вчення про вишукування, технології отримання, стандартизації якості, зберігання та відпуску лікарських засобів. Гомеопатична фармакопея - це технічні умови приготування ліків.... – читайте далі.

Класифікація гомеопатичних ліків

Основним принципом поділу ліків на групи в науковій фармакології є механізм дії, вплив на певний патофізіологічний процес (протизапальні, протипухлинні, жарознижуючі і так далі), точка докладання в організмі (блокатори кальцієвих каналів), тропность... – читайте далі.

Гомеопатична рецептура. Дозування в гомеопатії

У гомеопатії поняття дози відрізняється від такої в науковій фармакології. На гомеопатичні ліки не поширюється поділ доз за кількісним принципом. У гомеопатії вони носять назву потенцій, або розведень, відображаючи цим поняття не масу, а спосіб... – читайте далі.

Загальний механізм дії гомеопатичних ліків

Механізм дії будь-яких ліків складається з фармакокінетики та фармакодинаміки. Гомеопатична фармакокінетика У науковій фармакології під фармакокинетикой розуміють уявлення про чинне початку, точці прикладання і способі взаємодії ліки з клітинами і... – читайте далі.

Acidum nitricum

Фармакодинаміка визначається нітрогрупи (швидше за все елементом азоту), яка в потенційований формі (на відміну від матеріальних доз) не може виявити впливу на загальний кровообіг. Сферою її дії є зруйновані тканини (виразки, тріщини, що кровоточать... – читайте далі.


Наверх