» » Сторінка 9


Гладкі клітини та інформаційні механізми порушення міжклітинних взаємодій при гіперпластичних процесах

Дослідження огрядних клітин при гіперпластичних процесах стосуються в основному пухлин різного гістогенезу, частіше злоякісних. Велика кількість покояться і дегранулюють огрядних клітин зустрічається в стромі раків молочної залози, легень, яєчників.... – читайте далі.

Морфофункціональні особливості огрядних клітин при вікових змінах та вікової патології молочної залози

Вікові зміни показників функціональної активності тучних клітин молочної залози. Було встановлено, що з віком оптична щільність огрядних клітин в тканини молочної залози зростає (/ - = 0,35 рlt; 0,05). Достовірні відмінності є між групами пацієнток... – читайте далі.

Фіброкистозною зміни молочної залози як варіант вікової патології

Фіброкистозною зміни молочної залози: морфологічна характеристика, класифікація, етіопатогенез. Фіброкистозною зміни є найбільш різноманітною і складною формою дисгормональной гіперплазії молочної залози. Незалежно від варіанту фіброкистозною змін... – читайте далі.

Особливості васкуляризації тканини при вікових та фіброкистозною змінах молочної залози

Гістологічні та імуногістохімічні показники кровопостачання тканини молочної залози у жінок різного віку. У різних вікових групах відмінностей в інтенсивності кровопостачання не спостерігалося: кількість судин в тканини і їх площа були однаковими.... – читайте далі.

Вікова динаміка вироблення вільних радикалів і функціонування антиоксидантної системи організму

У сучасній літературі описано велику кількість різноманітних методів, що дозволяють оцінити інтенсивність синтезу вільних радикалів і активність ферментів антиоксидантної системи організму, проте дані літератури про динаміку вікових змін окремих... – читайте далі.

Мітохондрії - ключова ланка клітинної патології

У мітохондріях еукаріотів зосереджені найважливіші функції клітини, що відповідають за утилізацію хімічної енергії в біологічних цілях шляхом використання хемоосмотіческіх зв'язків. Крім того, передбачається, що мітохондрії в клітці є важливим... – читайте далі.

Участь пептидів у регуляції активності хроматину та освіті вільних радикалів

Оскільки мітохондріальна ДНК кодує в основному поліпептиди дихального ланцюга і не містить інформації про відомих репараційних білках, протягом довгого часу вважали, що репарація пошкоджень в мітохондріальної ДНК неможлива. Єдиною альтернативою... – читайте далі.

Нейрогормони і регуляторні пептиди у функціонуванні центральної нервової системи при нейродегенеративних захворюваннях

Найбільш поширеними захворюваннями серед мітохондріальних розладів є нейродегенеративні захворювання, серед яких особливо виділяються хвороба Альцгеймера (БА) і хвороба Паркінсона (БП). БА характеризується прогресуючою втратою пам'яті, що приводить... – читайте далі.

Перспективи вивчення нейрогормонов

Незважаючи на те що вивчення поведінки і ролі різних біологічно активних речовин у патогенезі мітохондріальних захворювань відображено в значній кількості публікацій, більшість з них присвячені конкретно одному або двом типам молекул. Таким чином,... – читайте далі.


Назад Вперед
Наверх