» » Сторінка 2


Мелатонін в передміхуровій залозі при пухлинах, асоційованих з віковим зміною функції простати

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. При мікроскопічному дослідженні передміхурової залози здебільшого вузли мають аденоматозну структуру. Вони побудовані з тісно розташованих гіллястих залоз химерної форми, що утворюють численні крипти і... – читайте далі.

Хвороба Паркінсона

У слизовій оболонці шлунка експресія МТ при хворобі Паркінсона була виявлена як в ЄС-клітинах, так і поза залоз в огрядних клітках. Комп'ютерний аналіз мікроскопічних зображень дозволив встановити кількісні параметри секреції МТ в біопсіях шлунка... – читайте далі.

Екстрапінеальний мелатонін: місце і роль в регуляції гомеостазу при старінні

В кінці 50-х рр. XX століття група американського дерматоло¬га A. Lerner з Єльського університету вперше ідентіфіцірова¬ла МТ як пинеальная субстанцію, що володіє просвітлює дією на меланофори шкіри жаби. Було виявлено, що МТ являє собою... – читайте далі.

Пухлини щитовидної залози

У пацієнток з великої первинної карциномою щитовидної залози при обстеженні до операції виявлено значне зниження нічної екскреції 6-СОМТ (539 ± 104 нг / год) порівняно з пацієнтками контрольної групи відповідного віку, що не мають захворювань... – читайте далі.

Можлива участь мелатоніну в патогенезі захворювань, асоційованих з віком

Мелатонін, старіння і пухлини передміхурової залози. Проведені дослідження дозволили нам отримати відомості про можливу роль МТ в нейроендокринних механізмах старіння передміхурової залози. Нами встановлено, що основною попередник МТ - серотонін, що... – читайте далі.

Пухлини гортані

У пацієнтів з первинним раком гортані, гістологічно охарактеризованих як плоскоклітинна карцинома ступеня Gl-З різних клінічних стадій (T2-4NO-2MO-1), не виявлено змін середньої нічний екскреції 6-СОМТ (1126 ± 191 нг / год) порівняно з контролем... – читайте далі.

Пухлини товстої і прямої кишки

У обстежених пацієнтів переважали великі пухлини стадій ТЗ і Т4- у деяких були явно виражені інфільтрати в лімфовузли (N2-4), а в небагатьох випадках - віддалені метастази. Гістологічно пухлини були віднесені до аденокарцином. Середнє значення... – читайте далі.

Пухлини легенів

Середня величина нічний екскреції 6-СОМТ у пацієнтів з первинним неоперованим раком легені була значно знижена - на 59% (408 ± 63 нг / ч- рlt; 0,01) порівняно з цим показником у пацієнтів групи неопухолевого контролю відповідного віку (995+ 153 нг /... – читайте далі.

Пухлини сечового міхура

У обстежених чоловіків з первинним неоперованим раком сечового міхура середній рівень нічний екскреції 6-СОМТ з сечею становив 858 ± 132 нг / год, т. Е. Знижувався на 15% порівняно з пацієнтами групи неопухолевого контролю відповідного віку (1009 ±... – читайте далі.

Кореляції між рівнем екскреції 6-СОМТ і експресією мт в пухлинної тканини

Аналіз рівня екскреції 6-СОМТ виявив достовірну негативну кореляцію цього показника з внутрішньопухлинне вмістом МТ не тільки у пацієнтів об'єднаної групи з усіх 116 хворих (rs = - 0,846- # 163-> lt; 0,0001), але також у пацієнтів у трьох підгрупах:... – читайте далі.

Кореляції між рівнем екскреції 6-СОМТ і експресією pcna в пухлинної тканини

В даний час встановлено, що основним чинником, що визначає прогресію новоутворень, є проліферативна активність пухлинних клітин. Вивченню проліферативної активності клітин в пухлинах надається особливе значення у зв'язку з використанням цього... – читайте далі.

Кореляції між рівнями експресії pcna і мт в пухлинної тканини

Оскільки середнє відносне число МТ-іммунопозітівних пухлинних клітин при раку товстої кишки було нижче, ніж при раку шлунка або легень при високій проліферативної активності, що оцінюється за критерієм PCNA, нами виявлена достовірна негативна... – читайте далі.

Екскреція 6-сульфатоксімелатоніна у пацієнтів з хворобою Альцгеймера при різній клінічної виразності деменції

Вивчення екскреції 6-СОМТ у пацієнтів з хворобою Альцгеймера показало достовірне зниження її показників при різного ступеня вираженості КВД. Більше того, між КВД і показниками екскреції 6-СОМТ існує сувора негативна кореляція - чим сильніше виражена... – читайте далі.

Мелатонін і маркери нейродегенеративних захворювань: іммуноцітохіміческіе кореляції

Експресія тау-протеїну в лімфоцитах крові пацієнтів з хворобою Альцгеймера. Проведені іммуноцітохіміческіе дослідження показали, що в абсолютної більшості пацієнтів з хворобою Альцгеймера в цитоплазмі лімфоцитів крові міститься тау-протеїн. Виражена... – читайте далі.

Мелатонін як біологічний маркер вікової патології

Проведені дослідження з вивчення екскреції 6-СОМТ у представників різних вікових груп підтверджують раніше отримані дані інших авторів про зниження синтезу і секреції МТ при старінні організму. Однак нами було встановлено, що темпи зниження секреції... – читайте далі.

Молекулярно-клітинні механізми розвитку, функціонування та розвитку тимуса

Тимус (вилочкова залоза) - лімфоепітеліальний орган, що представляє собою еволюційне придбання хребетних тварин. У всіх безхребетних він відсутній, навіть в зародковій формі. Виникнення і розвиток тимуса у хребетних тварин є ключовою подією в... – читайте далі.


Наверх