» » Сторінка 2


Лазерна коагуляція сітківки у дітей з діабетичною ретинопатією

Результати проведених в ЕНЦ РАМН досліджень показали, що діти, хворі на ЦД у віці 5 10 років, з початковою стадією непролиферативной ДР, а також з незадовільною компенсацією вуглеводного обміну (високий рівень Н'А1с) складають групу ризику розвитку... – читайте далі.

Ефективність лазерної аргоновой коагуляції

Лазерна аргонове коагуляція не тільки сприяє стабілізації мікросудинних порушень, а й підвищує гостроту зору у хворих з ДР. В результаті коагуляції відбувається розсмоктування твердих ексудативних вогнищ, ретінальних геморагій, спостерігаються... – читайте далі.

Ефективність кріокоагупяціі

В ендокринологічному науковому центрі РАМН накопичений великий досвід лікування хворих з ускладненою проліферативної ДР методом кріокоагуля-ції. Операція виконана 72 хворим СД1: 48 хворим - Транскон'юнктивальна, 24 хворим - транссклеральной... – читайте далі.

Кріокоагуляція

Кріотерапія сітківки увазі застосування низьких температур для формування хоріоретинальні вогнища. Утворився в результаті кріокоагуляції вогнище має ті ж властивості, що й коагулянт при проведенні лазерної коагуляції сітківки. Вперше метод був... – читайте далі.

Вітректомія

Одним із частих ускладнень проліферативної ДР є крововилив у склоподібне тіло. Тривале знаходження елементів крові в порожнині скловидного тіла сприяє утворенню грубих фіброзних змін сітківки та скловидного тіла. R.G.Michels із співавт. встановили,... – читайте далі.

Катаракта

У хворих ЦД2 частіше зустрічається стареча катаракта (помутніння кришталика). У віці 55-70 років помутніння кришталика (майже зріла катаракта) становить близько 16%, з них 10% - це хворі ЦД2. У хворих на ЦД дітей помутніння кришталика... – читайте далі.

Функції нирки

До функцій нирки відносяться: • осморегуляція; • участь в регуляції об'єму крові і позаклітинних рідин; • регуляція іонного складу крові; • регуляція кислотно-основного стану; • екскреція кінцевих продуктів азотистого обміну; • екскреція надлишку... – читайте далі.

Будова нирки

Нирка - це парний паренхіматозний орган, розташований в заочеревинному просторі. Через нирки проходить 25% артеріальної крові, що викидається серцем в аорту. Значна частина рідини і більшість речовин, розчинених у крові (у тому числі лікарські... – читайте далі.

Епідеміологія діабетичної нефропатії

Діабетична нефропатія - одне з найбільш грізних судинних ускладнень цукрового діабету, що характеризується розвитком вузликового або дифузного гломерулосклероза (оклюзія ниркових клубочків). Внаслідок цього нирки втрачають свою функціональну... – читайте далі.

Розвиток діабетичної нефропатії при сд типу 1

Частота виявлення діабетичної нефропатії (ДН) при ЦД типу 1 в значній мірі залежить від тривалості захворювання. Вважають, що в перші 5 років від початку хвороби ДН не розвивається, проте в останні роки ця думка отримало спростування. За даними... – читайте далі.

Розвиток діабетичної нефропатії при сд типу 2

Епідеміологія ДН при ЦД2 менш вивчена, оскільки встановити точно час початку захворювання, як правило, важко. Крім того, ЦД2, розвиваючись в осіб похилого віку, може нашаровуватися на інші супутні або конкуруючі хвороби, що з'явилися до початку СД:... – читайте далі.

Клінічна характеристика стадій діабетичної нефропатії

Стадія гіперфункції нирок. Ця стадія ДН характеризується появою перших функціональних змін в роботі нирок, які клінічно ніяк не проявляються. Найбільш ранні функціональні порушення роботи нирок при ЦД виявляються вже в дебюті хвороби. Ці зміни... – читайте далі.

Обов'язкові методи обстеження

До обов'язкових методів обстеження відносяться наступні: • дослідження швидкості клубочкової фільтрації (СКФ); • дослідження мікроальбумінурії; • дослідження протеїнурії; • дослідження осаду сечі (еритроцити, лейкоцити); • дослідження креатиніну і... – читайте далі.

«Медіатори» прогресування діабетичної нефропатії

Вазоактивні фактори. До вазоактивним чинників відносять біологічно активні речовини, що виробляються різними тканинами і клітинами організму і беруть участь у регуляції тонусу судин. При розвитку патології вазоактивні фактори порушують... – читайте далі.

Додаткові методи обстеження

Додаткові методи обстеження проводять для більш детального уточнення дисфункції клубочкового і канальцевого апаратів нирок. Оцінка функціонального ниркового резерву. Визначення функціонального ниркового резерву (ФПР) - один з методів непрямої... – читайте далі.

Скринінг діабетичної нефропатії

Програма скринінгу ДН була розроблена і запропонована в рамках Сент-Вінсентской декларації, спрямованої на попередження розвитку пізніх судинних ускладнень цукрового діабету. Згідно з цією програмою, виявлення ДН починають з загальноклінічного... – читайте далі.


Наверх